Samla information om dina kunder!

Den största utmaningen för en reklambyrå är att hitta effektiva sätt att kommunicera med kunden. Det är reklambyråns uppgift att hitta det rätta budskapet för att nå ut till kunden. Att hitta det rätta formatet som kunden enkelt kan ta till sig. Ibland är det också upp till reklambyrån att hitta de bästa medierna att nå ut till kunden i. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt om de potentiella och de befintliga kunderna. Hur gör man då detta?

Försök att vid varje kontakt med en ny kund samla in information om:

  • Vem kunden är?
  • Vad de har för intressen?
  • Var de bor?
  • Vad de inte tycker om?
  • Vad de tycker om dig?
  • Varför de köper dina produkter/tjänster?
  • Och så vidare…

Den här informationen ska du samla in för att ha en större möjlighet att bli bättre på det du gör. För att lyckas bättre med din marknadsföring. För att öka din försäljning.

Om du vet vem kunden är och vad de har för intressen kan du också ta reda på vilka av dina andra produkter som kunden kan vara intresserad. Du har en möjlighet att utforma dina budskap och din reklam efter detta och sedan rikta det direkt mot den specifika kunden. Om du vet varför  Då fångar du kundens intresse och får den att inse att du bryr dig om just dennes behov. För det gör du väl?

Vill du veta mer om hur man samlar information om kunden och utformar reklam efter detta är du välkommen att höra av dig till oss på Vinnarskalle kommunikation.